Hưng Long đã xây dựng và phát triển bộ phận bán hàng đầy nhiệt huyết chuyên về các mảng sau đây Quản lý bán hàng, Quản lý khách hàng, Đại diện bán trực tiếp, Lập kế hoạch và thực hiện tiếp thị, Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, Tư vấn tiền phát triển & Quản trị bán hàng.

Với một quy trình có hệ thống và những đội bán hàng chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp những dịch vụ đầy đủ cho các nhà đầu tư và phát triển nhà ở. Với rất nhiều kinh nghiệm  trong mảng bán hàng, chúng tôi có thể tư vấn cho các nhà đầu tư về xu thế thị trường, những thay đổi về cầu và những chiến lược tiếp thị hiệu quả nhất.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể. Các dịch vụ này có thể bao gồm: